Antológie    A - B    C - F    G - H    CH - L    M - O    P - Š    T - Z

 

Svetová literatúra - Antológia

 

ID Autori (ak sú) Názov diela Vydavateľstvo Stav knihy Cena
1 Výbor ze starofrancouzkých povídek Smích staré Francie Svoboda 1- 4,98 € 150,03 Sk
2 Coustant, Tolstoj, Heyse, France, Hamsun, Šrámek Nesmrteľný milenci 2 Tatran 1- 2,49 € 75,01 Sk
3 Giraldi, Balzac, Frank, Giono, Sigurdsson, Čapek Nesmrteľný milenci 3 Tatran 1- 2,49 € 75,01 Sk
4 Turgenev, Čechov, Kuprin, Bunin, Tolstoj, Zoščenko, Gorkij, Nagibin, Šuškin Škola pro dospělé Lidové nakladatelství, svazu česko-slovensko-sovetského přátelsví 1-b 2,32 € 69,89 Sk
5 Sacchetti, Secrambi, Fiorentino, Salernitano, Gornazano, Bandello, Porto, Firenzola, Straparola, Grazzini, Giraldi, Fortini, Parabosco, Doni Úskočný milenec Tatran 1 6,00 € 180,76 Sk
6 zbierka nemeckých poviedok Mrtví jsou nenasytní Svoboda 1- 2,49 € 75,01 Sk
7 antológia litovských poviedok Jantárové brehy Slovenský spisovateľ 1- 1,33 € 40,07 Sk
8 Hemingway, Faulkner, Galsworthy, Kipling, Catherová a iní Úsmev Giocondy, mystery stories SVKL 1- 3,00 € 90,38 Sk
9 Antológia bieloruských poviedok Mesačná noc Slovenský spisovateľ 1-b 1,49 € 44,89 Sk
10 Antológia lotyšských poviedok Jeden deň na dobrej, milej zemi Slovenský spisovateľ 1 1,00 € 30,13 Sk
11 Tolstoj, Dostojevskij, Jakubovič, Bunin, Veresajev, Turgenev, Leskov Falešný kupón Svoboda 1 2,66 € 80,14 Sk
12 Antológia poľských poviedok Nový tanec la ba da... Melantrich 1- 1,39 € 41,88 Sk
13 Soubor 35 proz o válce proti fašizmu Hlídky naděje Odeon 1- 2,49 € 75,01 Sk
14 Poviedky ukrajinských a slovenských autorov pre mládež Povedz mi to ešte raz Mladé letá 1 0,83 € 25,00 Sk
15 Poviedková tvorba juhoslovanských spisovateľov-partizánska tematika Zvuky ohlasujú smrť Obzor 1- 1,66 € 50,01 Sk
16 1. Rudolfo Perez Valero,2. Alberto Molina, 3. Armando Cristobal Perez 1. Nie je čas ceremónii, 2. Muži farby ticha, 3. Naháňačka za rubínmi Pravda 1- 2,66 € 80,14 Sk
17 Francúzske poviedky 19. storočia Slzy a víno Smena 1- 1,99 € 59,95 Sk
18 Poviedky a črty z rôznych krajín Na úsvite Smena 2b 1,66 € 50,01 Sk
19 Antológia filipínskych poviedok Zlodej bohov Pravda 1- 1,99 € 59,95 Sk
20 Puškin, Marlinskij, Pavlov, Odojevskij, Lermontov, Turgenev, Čechov, Tolstoj Souboje Lidové nakladatelství  1- 1,83 € 55,13 Sk
21 Zbierka ruských poviedok Hráči Lidové nakladatelství 1- 4,00 € 120,50 Sk

Aktualizované: 12 - dec - 09